انواع مختلف تیر آهن

 

تیر آهن بال پهن موازی (H)

تیر آهن بال نیم پهن موازی (IPE)