رویدادها

صادرات تیرآهن های اصفهان

صادرات تیرآهن های اصفهان

صادرات تيرآهن هاي ذوب آهن اصفهان پس از ١٢ سال به اروپا توسط شركت ارين فولاد غرب صورت گرفت.