منشور اخلاقی

سپاس خداوند متعال را که توفیق حضور خدمت به ایران اسلامی را به ما عنایت فرمود تا بتوانیم همراه با کارکنان زحمتکش این شرکت در مسیر رشد و تعالی کشور عزیزمان گامی هر چند ناچیز برداریم .


ما کارکنان شرکت آرین فولاد غرب:

1-  معتقدیم در کنار همدیگر می توانیم به روش تلاش جمعی گامی مثبت در جهت رشد ، توسعه و شکوفایی کشورمان از طریق توسعه ، تجارت ، سرمایه گذاری و کمک به صنعت کشور بر داریم.

2- حسن اعتماد تمامی سرمایه گذاران و طرف های تجاری را از ارزشمند ترین سرمایه های شرکت دانسته و خود را پاسدار منافع و حقوق قانونی آنها و متعهد به تلاش صادقانه برای ارزش آفرینی و ایجاد درآمدهای پایدار و ماندگار برای آنها می دانیم.

3- خود را متعهد می دانیم در جهت پیشبرد اهداف و آرمان های شرکت ضمن ارج نهادن به کرامت انسانی و رعایت انصاف ، وقت شناسی ، انضباط ، قانون مداری، پاسخگویی و جدیت با رعایت کامل اصول اخلاقی ، سرمایه گذاری و نیز معافیت های تجاری را تحت نظر قرار دهیم .

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_sybase_ct.dll' - The specified module could not be found.

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: